Квиз за здравјето на срцето

Квиз за навиките за редовно земање лекови


Лековите се ефективни само доколку редовно се земаат според препораката од лекарот. Сепак, сите ние понекогаш од разни причини забораваме да испиеме одредена доза од лековите. Целта на овој краток квиз е да Ви помогне да го подобрите Вашиот дневен режим на земање на лековите и на тој начин да го зачувате здравјето на срцето.

 
 

Аспирин® Протект 100, 100 mg гастрорезистентни таблети Лекот може да се издава и/или продава без рецепт.

 

Bayer d.o.o. Љубљана- Претставништво Скопје
Антон Попов 1, лок 4 мез., лам 2

ПРЕД УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО! ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, РИЗИКОТ ОД УПОТРЕБАТА И НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.