Risk assessment for the effective prevention of cardiovascular diseases

Проценка на ризик за ефикасно спречување на кардиоваскуларни заболувања

Кардиоваскуларните заболувања сеуште се вбројуваат меѓу најчестите болести кај мажите и жените од Европа и бележат пораст во источно медитерански земји. Исхемичната срцева болест се јавува кај околу 50% од нив, а мозочниот удар, кај околу 14%.(1)

Во кој случај е потребна проценка на ризикот?

Неодамна се случија темелни промени во кардиолошката превенција . Порано имавме т.н. скрининг на менаџери, скрининг на здрави млади и средовечни мажи, бидејќи се велеше дека коронарната артериска болест е типична кај луѓето од овие категории. Денес консензусот е дека не треба да се прегледуваат здрави млади луѓе, туку првенствено треба да ги откриеме лицата со зголемен ризик односно оние кои имаат над 5% ризик од смрт заради кардиоваскуларни заболувања во наредните 10 години. Две групи на пациенти имаат поголеми ризици. Прва група се оние кои веќе имаат одредена состојба, односно оние кои имаат срцева, мозочна или периферна артериска болест и пациентите со дијабетес, особено ако имаат и други фактори на ризик. За овие луѓе не треба проценка, бидејќи тие веќе имаат симптоми. Другата група е поважна во однос на проценката на ризикот, бидејќи тоа се луѓе кои немаат никакви проблеми или симптоми, а имаат поголем ризик. Токму овие луѓе треба да ги најдеме. Ова е целта на табелата за ризици (табелата со БОДОВИ) препорачана од Европското здружение за кардиологија и Европската асоцијација за кардиоваскуларна превенција и рехабилитација , која беше објавена во мај 2016 во ревидирана верзија и ги вклучува полот и возраста на пациентот, дали лицето пуши, која е вредноста на крвниот притисок и нивото на холестеролот во крвта.(2) Овие податоци лесно се добиваат, а од нив и од информациите од пациентите може да се утврди дали се во групата со висок ризик.(2)

Проценка на ризик за ефикасно спречување на кардиоваскуларни заболувања

Кој прави проценка на ризикот?

Матичниот лекар е тој што прв се сретнува со пациентот. Ова значи дека обично проценката ја прави матичниот лекар, но проценка за кардиоваскуларни заболувања може да ја направи и интернист или кардиолог . Не се потребни специјални и скапи уреди за да се направи проценка на ризикот, потребно е само релативно кратко време и може да се идентификуваат пациентите во групата со висок ризик.

Зошто на овие пациенти им е потребна посебна грижа? Или, со други зборови, зошто токму на овие пациенти им треба посебна грижа?

Бидејќи превентивните мерки се најефикасни за оваа група на пациенти.(2) Знаеме дека пациентите без фактори на ризик може да доживеат инфаркт , а од друга страна, Винстон Черчил, кој имал голем број фактори на ризик, живеел 91 година. Тој преживеал две светски војни, пиел многу алкохол и пушел цигари, неговиот живот бил исполнет со стрес, имал прекумерна тежина и велел „Секогаш кога ќе почувствувам потреба да вежбам, легнувам и чекам додека тоа чувство не помине“. Сепак, ова се крајности и не се типични за мнозинство на населението.

Проценка на ризик за ефикасно спречување на кардиоваскуларни заболувања

Што треба да правиме доколку сме во споменатата ризична група од 5%?

Оваа категорија претставува популација со висок ризик, што значи важно е да го промените вашиот начин на живот, вклучително и промена на исхраната, намалување на телесната тежина, прекин со пушењето цигари и редовно вежбање.(2) Мора да сторите сè што можете за да превенирате, што можеби подразбира и дека ќе ви биде потребна терапија со лекови. Болеста има пирамидална структура: започнува со генетски код што го поседувате, потоа тука се и факторите на животната средина, вашиот начин на живот, факторите на ризик, а потоа на врвот на пирамидате е некој кардиоваскуларен проблем. На ист начин треба да размислувате и за превенцијата: имате ваш начин на живот, исхрана, пушење, алкохол, вежбање итн. Доколку веќе имате фактори на ризик (хипертензија, дијабетес, високи нивоа на масти), тие мора да се лекуваат. Во превентивната терапија, потребни ви се лекови за кои се знае дека влијаат не само на вашиот крвен притисок, туку имаат и друго дејство, имено ја намалуваат веројатноста за појава на прв или нов кардиоваскуларен проблем.(2)

Дали тие лекови се пијат цел живот?

Според сегашните сознанија, ако сте имале инфаркт , ќе ви бидат потребни одредени доживотни лекови, бидејќи артериосклерозата не е локален проблем, не е присутна само во крвниот сад што го предизвикал инфарктот.(3) Ова значи дека целта на кардиоваскуларната превенција е да се намали фреквенцијата на првите или нови клинички случаи поврзани со срцеви, мозочни и периферни артериски заболувања. Клиничкиот случај вообичаено е една од овие три работи: смрт од кардиоваскуларна причина, мозочен удар или миокарден инфаркт.

Табелата за проценка на ризикот не ги зема предвид наследните фактори. Колку се важни тие?

Ако во семејната историја имате некој кој имал кардиоваскуларни заболувања на млада возраст, тоа е генетски ризик.2 Битно е дали некој ваш роднина имал инфаркт на 95-годишна возраст или на 38-годишна возраст. Обично кардиоваскуларните заболувања и тумори се развиваат во постара возраст, едноставно затоа што телото е остарено. Велиме дека на таа возраст тоа е „природно“, но не е природно на 38 години. При толку рана возраст можеби има некој генетски фактор , но тешко е да се посочи каков. Сепак, кардиоваскуларните заболувања не се сведуваат на една причина и тоа ја отежнува борбата против нив, но во исто време токму заради тоа може многу да се направи за нивна превенција. Во Финска се докажа дека превенцијата е многу ефикасна кога се прави на ниво на цело општество, а не само како медицинска задача.4 За 20 години, тие постигнаа големи подобрувања со промена на начинот на живот, навиките во исхраната и ефектите на прехранбената индустрија: порано беа рангирани меѓу најлошите по кардиоваскуларна смртност на глобално ниво, а денес тие се меѓу најдобрите во Европа.4 Ова го постигнаа во релативно краток период. За вакви работи, 20 години се сметаат како краток период.

Дали ние ја имаме една од најлошите стапки на смртност?

Честопати се вели дека ако честотота на кардиоваскуларни заболувања и тумори е голема во едно општество, самото општество е болно. Во 1960 година, Австрија и Унгарија имале исти стапки на смртност, а сега Унгарија ја има една од најлошите стапки на смртност во Европа.1 Не дека организмите на луѓето сега се послаби, тоа е социјален проблем што го има и во други земји. Заради ова, проценката на ризикот и соодветната превенција се толку важни, бидејќи крајната цел е да се намали ризикот од кардиоваскуларни случаи.

Референци:

  • (1) Timmis A, Townsend N, Gale C, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2018;39(7):508-579. doi:10.1093/eurheartj/ehx628. Return to content
  • (2) Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-2381. doi:10.1093/eurheartj/ehw106. Return to content
  • (3) Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi:10.1093/eurheartj/ehx393. Return to content
  • (4) Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, et al. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol. 2010;39(2):504-518. doi:10.1093/ije/dyp330. Return to content

поврзани статии:

Аспирин® Протект 100, 100 mg гастрорезистентни таблети Лекот може да се издава и/или продава без рецепт.

 

Bayer d.o.o. Љубљана- Претставништво Скопје
Антон Попов 1, лок 4 мез., лам 2

ПРЕД УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО! ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, РИЗИКОТ ОД УПОТРЕБАТА И НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.