Пријавување на несакани дејства

Доколку сакате да пријавите несакано дејство или да направите поплака за квалитетот, стапете во контакт со Вашиот здравствен работник (лекар или фармацевт) или Вашиот национален здравствен орган (Агенција за лекови и медицински средства, https://malmed.gov.mk ) или БАЕР ДОО Љубљана - Претставништво Скопје на долунаведената врска pharmacovigilance.macedonia@bayer.com.

Медицински информации:

Доколу имате некое медицинско прашање, поврзано со употреба на некој лек на Bayer, контактирајте не на следнава емаил адреса: medinfo.macedonia@bayer.com

Аспирин® Протект 100, 100 mg гастрорезистентни таблети Лекот може да се издава и/или продава без рецепт.

 

Bayer d.o.o. Љубљана- Претставништво Скопје
Антон Попов 1, лок 4 мез., лам 2

ПРЕД УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО! ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, РИЗИКОТ ОД УПОТРЕБАТА И НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.